pollo

Referenssit

Luontoselvitykset

 • Ilmajoen keskustaajaman luontoselvitysten päivitykset 2022
 • Ilmajoen Saurunmäen luontoselvitys 2022
 • Vöyrin Mossasholmenin luontoselvitys 2022
 • Seinäjoen Sarvikallion luontoselvitys 2022
 • Teuvan Äystön asuntoalueen luontoselvitykset 2022
 • Kurikan Mietaan tiesuunnitelman luontoselvitys 2022
 • Alajärven Lehtimäen Kettukankaan louhosalueen luontoselvitys 2021
 • Kurikan Pitkämön alueen ( tilat 408-11-33, 411-1-64, 411-1-315) luontoselvitys 2021
 • Seinäjoen Luomankallion louhosalueen luontoselvitys 2021
 • Teuvan Lutakkonevan linnustoselvitys 2021
 • Vetelin Haapajärven viitasammakkoselvitys 2021
 • Ilmajoen Munakan linnustoselvitys 2020
 • Jämijärven Koninevan suoperhosselvitys 2020
 • Lapuan Siirilän-Marielundin luontoselvitys 2020
 • Mustasaaren Grönvallarna – Smedsbyn luontoselvitys 2019
 • Kauhavan Haarusjärven länsiosan luontoselvitys 2019
 • Jämijärven Koninevan luontoselvityksen päivitys 2019
 • Vöyrin Brändholmenin rakennusalojen ja venevalkaman luontoselvitys 2019
 • Kauhajoen Iso Koihnannevan luontoselvitys 2019
 • Kurikan Kivisaarennevan luontoselvitys 2019
 • Kauhajoki, Ristinevan ja Jantikannevan luontoselvitysten täydennykset 2018
 • Mustasaari, Kvevlanderin luontoselvitys 2018
 • Kauhavan Mäki-Hannuksen luontoselvitys 2017
 • Mustasaari, Karperö Holmhagen-Svedjeback -luontoselvitys 2017
 • Mustasaari, Böle Hemskog II  -luontoselvitys 2017
 • Mustasaari, Kvevlax Rövarbergsbacken -luontoselvitys 2017
 • Kauhavan Haarusjärven luontoselvitys 2016
 • Kokkolan Ullavanjärven Katajalahden luontoselvitys 2016
 • Ilmajoen Konnanmontun luontoselvitys 2016
 • Ilmajoen tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan linnustoselvitys 2015
 • Ilmajoen tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan liito-oravaselvitys 2015
 • Lestijärven Vehkalan luontoselvitys 2015
 • Lestijärven Taivallahden luontoselvitys 2015
 • Kauhavan Ylihärmän Kirkonseudun ja Hakolan alueen luontoselvitykset 2013-2014
 • Seinäjoen Varisnevan suokasvillisuusselvitys 2014
 • Laihian Vaatimonnevan suokasvillisuusselvitys 2014
 • Alajärven Kotisaarennevan suokasvillisuusselvitys 2014
 • Teuvan Ritaneva-Villamonnevan suokasvillisuusselvitys 2014
 • Seinäjoen Varvunnevan luontoselvitys 2013
 • Ilmajoen keskustaajaman linnustoselvitys 2012-2013.
 • Seinäjoen Kurjennevan tilan 3:48 suokasvillisuusselvitys 2012.
 • Seinäjoen Kurjennevan luontoselvitys 2012
 • Kauhavan Etelärannan luontoselvitys 2012
 • Vimpelin Vieresniemen liito-oravaselvitys 2011
 • Vimpelin Vieresniemen linnusto- ja kasvillisuusselvitys 2011
 • Kuortaneen Kaulalamminnevan linnustoselvitys 2011
 • Soinin kunnan metsien METSO-inventointi 2011

Lisäksi olemme osallistuneet mm. seuraavien selvitysten ja arvioiden toteuttamiseen:

 • Selvitys Ilmajoen Vakavuoren luontoarvoista 2022, Ilmajoen kunta.
 • Lausunto luontoarvoista Seinäjoen Halkosaari – Kitinoja kevyen liikenteen väylän esiselvitykseen 2021, Aluetaito Oy.
 • Lausunto Seinäjoen Luomankallion louhosalueen luontoarvoista 2021, Maansiirto Veljekset Rinta Oy.
 • Lausunto Ilmajoen Tähtitornintien maanläjitysalueen luontoarvoista 2021, Aluetaito Oy.
 • Alavuden Kuivasjärven Natura-alueen linnustolaskennat 2020, Metsähallitus.
 • Lausunto Lapuan Telakallion louhosalueen luontoarvoista 2019, Aluetaito Oy.
 • Ähtärin Ruokosuon linnustoselvitys 2014 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Kauhavan Kortesjärven Konttikankaan tuulivoimapuiston luontoselvitys 2014 – kanalinnut, liito-orava, linnusto, viitasammakko, lepakot (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Kauhavan Kortesjärven Purmo-Salon tuulivoimapuiston luontoselvitys 2014 – kanalinnut, liito-orava, viitasammakko (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Kauhavan Kortesjärven Kukkolan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Kauhavan Kortesjärven Suolinevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Seinäjoen Puskalannevan viitasammakkoselvitys 2014 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Lapuan Kivimäen viitasammakkoselvitys 2014 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Kauhavan Kangas-Annalan luontoselvitys 2013 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Seinäjoen Puskalannevan linnustoselvitys 2012 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Ilmajoen Jäpinnevan linnustoselvitys 2012 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Perhon Vinnoolinnevan linnustoselvitys 2012 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Ähtärin Hautaneva-Petäjänevan linnustoselvitys 2011 (maastotyöt), Thermopolis Oy.
 • Lapuan Kivimäen linnustoselvitys 2011 (maastotyöt), Thermopolis Oy.