Palvelut

polloLakeuden Luontokartoitus palvelee, kun tarvitaan luontotiedon hankintaa ja toimenpidesuosituksia esim. maankäytön suunnittelun, kaavoituksen tai luonnonsuojelun tarkoituksiin.

Luonto- ja lajiselvityksissä erityisosaamisaluettamme ovat linnut, lepakot, liito-oravat, viitasammakko, perhoset ja sudenkorennot sekä luontotyyppi-, kasvillisuus- ja kääpäselvitykset. Muita mahdollisia lajiselvityksiä toteutamme yhteistyöverkostomme kanssa.

Metsien ystävinä olemme erityisen kiinnostuneita metsistä, joissa taantuneet ja uhanalaiset eliölajit voivat elää myös jatkossa. Lue lisää METSO-inventoinneista Metsonpolulta.

Yhteistyökumppaniverkostomme laajenemisen seurauksena toteutamme myös Natura- ja ympäristövaikutusten arviointeja.

Palvelemme myös, kun

  • tarvitaan lintu- ja luontoretkien opaspalveluja tai
  • luontoreitistöjen ja -polkujen suunnittelupalvelua, tarvittaessa esteettömyys huomioiden.